Projekt Kolejkoskop.pl jest odpowiedzią na występujący w Polsce problem ograniczonego dostępu (kolejki) do wysokokosztowych badań obrazowych (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, PET-CT) w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

 

Projekt Kolejkoskop ma na celu:

- dostarczenie pacjentom praktycznego narzędzia umożliwiającego wyszukanie ośrodka diagnostycznego, w którym aktualnie kolejka jest najkrótsza,

- aktywizowanie społeczeństwa w obszarze monitorowania długości kolejek do badań obrazowych w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

 

Portal internetowy KOLEJKOSKOP.PL umożliwia:

- zbieranie zgłoszeń pacjentów dotyczących czasów oczekiwania na badania obrazowe,

- sprawdzenie przez pacjentów aktualnych okresów oczekiwania na badania w poszczególnych ośrodkach diagnostycznych w Polsce,

- śledzenie zmian długości kolejek w czasie,

- promowanie aktywności obywatelskiej jako czynnika zmiany, kształtującego politykę zdrowotną,

- zbieranie danych podnoszących jakość rzecznictwa.

 

Projekt Kolejkoskop jest realizowany w partnerstwie z firmą INFARMA.