X

Jak oceniasz ośrodek?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ul. M. Niedziałkowskiego 4A, Choszczno