X

Jak oceniasz ośrodek?

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Banacha 1a, Warszawa